به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، دومین جلسه شورای فناوری این مرکز رشد با حضور تمام اعضا و بدلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو شیوه آنلاین و حضوری برگزار شد.

در ابتدای  جلسه، علیرضا شیرازی ، مدیر مرکز رشد نیشابور با ارایه دستور کارجلسه به معرفی شرکتهای متقاضی جذب و پذیرش در این مرکز رشد پرداخت . در ادامه با توجه به اینکه  جلسه بدلیل پیشگیری از شیوع کرونا و به درخواست اعضای محترم به دو شیوه آنلاین و حضوری برگزار گردید، مازیار ناظران، دبیر شورای فناوری مرکز رشد نیشابور به معرفی فرآیند امتیاز دهی آنلاین ویژه اعضای محترم شورای فناوری پرداخت.

در ادامه این جلسه پس از ارایه تیم های متقاضی و نیز پرسش و پاسخ و تبادل نظر اعضای محترم شورا ، با ورود هسته فناور به نمایندگی آقای مهندس امین لزگی با ایده محوری طراحی و ساخت مودم روتر و IP GETWAY و نیز هسته فناور به نمایندگی آقای مهندس رجبی فرد با ایده محوری تولید وی پروتئین از آب پنیر به دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل آمد.

 همچنین در این جلسه ، شرکت پایا گستر بوژان پس از ارایه برنامه کاری شرکت و پاسخ به سوالات اعضای محترم و کسب امتیاز لازم ، مجوز ورود به دوره رشد  مرکز رشد فناوری نیشابور را اخذ نمود.