به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، ورک شاپ تخصصی آشنایی با اصول کارتیمی ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در محل سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه تخصصی 3 ساعته ، مازیار ناظران ، کارشناس نظارت و ارزیابی پارک علم  وفناوری خراسان و مدرس کارگاه با ارایه نکاتی پیرامون اهمیت و ضرورت کار تیمی به بیان 17 اصل کارتیمی با عنوان قوانین بی چون و چرای کارتیمی پرداخت و ضمن ارایه تکنینک های مختلف تقویت روحیه کارتیمی  در بین افراد بصورت تعاملی و همراه با تبادل نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به بررسی چالشهای پیش روی این موضوع در محیطهای مختلف کاری همراه با ارایه تمریناتی در این خصوص پرداخت.

در این ورک شاپ  مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور و  معاون پژوهش وفناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و مدیر مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه نیز حضور داشتند.

خاطر نشان می نماید   این ورک شاپ در ادامه سلسله کراگاه های تخصص آشنایی با اصول کسب و کار ویژه اساتید ،دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و به همت مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.