به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور و به منظور افزایش سطح همکاری مرکز رشد فناوری نیشابور با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان و کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد و توسعه شرکتهای فناور و دانش بنیان ، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز رشد فناوری نیشابور و مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور ، منعقد گردید.

در ابتدای این جلسه ، علیرضا شیرازی ، مدیر مرکز رشد نیشابور با اشاره به ظرفیتهای موجود در شرکتها و واحدهای فناور مستقر در این مرکز ، حضور اساتید دانشگاه در تیم های فناور را بعنوان ظرفیت قابل توجهی برشمرده  و تفاهم نامه همکاری بین این دو مرکز را گامی موثر در افزایش این تعاملات و توسعه شرکتهای دانش بنیان با استفاده از ظرفیتهای طرفین دانست.

در این جلسه رییس مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور ، مرتضی یاوری ، نیز با تاکید بر همکاری های مثبت صورت گرفته با مرکز رشد نیشابور در سالهای قبل به ویژه مشارکت  در برگزاری رویدادهای کارآفرینی در سطح شهرستان ، ضمن ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری ،با توجه به وظیفه مهم مرکز رشد فناوری نیشابور در توسعه و تقویت اکوسیستم کارآفرینی نیشابور ، از  اجرایی شدن برنامه های مشترک ویژه در این زمینه در آینده ای نزدیک خبر داد.