به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور دکتر قنبری رئیس پارک علم وفناوری خراسان به اتفاق سایر پرسنل پارک از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های فناور آن و همچنین از مراکز تفریحی آن بازدید کردند.

شیرازی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن خوش آمدگویی به معرفی مرکز و دستاوردهای آن پرداخت.

در این بازدید دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان، با شرکت های فناور مرکز رشد نیشابور به گفت و گو و تبادل نظر نشسته و شرکت ها نیز مسائل و مشکلاتشان را مطرح کردند.

شایان ذکر است رئیس و پرسنل پارک علم وفناوری خراسان پس از بازدید از مرکز رشد، از اقامتگاه بومگردی پاچنار و سایر مراکز تفریحی نیشابور نیز بازدید کردند.