سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، سومین جلسه شورای فناوری این مرکز رشد با حضور تمامی اعضا در محل اتاق جلسات مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید . درابتدای این جلسه علیرضا شیرازی ، مدیر مرکزرشد فناوری نیشابور ضمن ابراز خوش آمد گویی به اعضای محترم شورا و مهمانان محترم ، به ارایه دستورکار سومین جلسه شورای فناوری نیشابور پرداخت.

در ادامه این جلسه جواد کوه بنانی مجری طرح فناوری طراحی و ساخت هیترهای خانگی کاملا اتوماتیک و هوشمند با بکارگیری اصول هرمتیک با ارایه توضیحات فنی و مالی به دفاع از طرح خود ورود به دوره رشد مقدماتی پرداخت و اعضای شورا پس از استماع اظهارات مجری طرح و تبادل نظر و بحث و گفتگو پیرامون ایده محوری ، با ورود این طرح به دوره رشد مقدماتی موافقت نمودند.

همچنین خاطرنشان مینماید دو شرکت شبکه تسهیلگران اندیشه برتر با ایده محوری برگزاری رویدادهایکارآفرینی با مدیریت آقای کمال میری وشرکت سامانه مدیریت دانش فرهیختگان با ایده محوری ارایه خدمات فناوری حوزه آموزش و مشاوره به شرکت های فناور مرکز رشد فناوری نیشابور به مدیریت خانم مهندس چمبری به عنوان شرکت همکار با نظر مثبت اعضای محترم شورای فناوری ، مورد پذیرش قرار گرفتند.

شرکتهای همکار به عنوان شرکت های ارایه دهنده خدمات فناوری به شرکت های عضو مرکز رشد در قالب مصوبه شورای فناوری در مرکز رشد فناوری نیشابور قادر به فعالیت و ارایه خدمات می باشند.