به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ،دومینجلسه شورای فناوری این مرکز رشد با حضور اعضای محترم شورا در محل اتاق جلسات مرکز برگزار گردید. این جلسه با داشتن 3طرح در دستورکار خود در حالی آغاز شد که مهندس پیش بین رییس کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران ، به معرفی و ارایه تاریخچه تاسیس و عملکرد این کانون پرداخت و خواستار استقرار این کانون با عنوان آزمایشگاه همکار شد که اعضای شورا پس از استماع توضیحات و برنامه های این کانون با استقرار آن در مرکز رشد فناوری نیشابور موافقت بعمل آوردند. در ادامه جلسه ، طرح دوم با ایده محوری سامانه ثبت سفارش و ویزیت آنلاین جهت شرکت های پخش با نام تجاری (بنکداران ) مطرح شد و مهندس حسین مهرآبادی به دفاع از ایده خود برای ورود به دوره رشد مقدماتی پرداخت که بعد از ارایه اهداف مالی و فناورانه خود و همچنین پاسخگویی به سوالات اعضای شورا موفق به پذیرش در این دوره گردید.

در انتهای این جلسه اعضای شورا به داوری طرح سوم با ایده محوری سامانه سلامت خانواده پرداختند و شرکت طلایه داران ارتباطات هوشمند آینده پس از ارایه توضیحات مالی و فنی و پاسخ به سوالات اعضای شورا موفق به پذیرش در دوره رشد گردید.