آغاز به کار رسمی آزمایشگاه کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران (واحد نیشابور) در مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ،روز دوشنبه مورخ 24/04/1398، جلسه شورای فناوری برگزار و آزمایشگاه جواهرات و سنگهای قیمتی (فیروزه وسنگهای رنگی و الماس) کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران با حضور مدیر محترم مرکز رشد فناوری ، مدیر محترم مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی، رییس محترم کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازارا جواهرات و سنگهای قیمتی ایران و رییس و هیئت مدیره محترم اتحادیه طلا و جواهر شهرستان نیشابور و سایر اعضای شورای فناوری آغاز به کار کرد . در این جلسه محمدجواد پیش بین ، رییس کانون ضمن معرفی بیشتر آزمایشگاه واهداف و چشم انداز کانون به بیان توضیحاتی درخصوص عملکرد آزمایشگاه ، نحوه شناسایی و شناسنامه دار کردن انواع سنگ های قیمتی با محوریت فیروزه پرداخت و ضمن ابراز خرسندی از حمایت و همکاری اتحادیه طلا و جواهر و مرکز رشد فناوری و سایر مسئولین شهرستان از جمله فرمانداری، مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان نیشابور و ...... از امضا تفاهم نامه همکاری با این اتحادیه در آینده ای نزدیک خبر داد . شایان ذکر است این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال تجهیز و اشتغالزایی 3نفر با دستگاهها و شیوه های نوین مبتنی بر دانش و استانداردهای بین المللی در حوزه شناسایی انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مشغول به کار می باشد.