برگزاری دوره آموزشی ابعاد حقوقی حواث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص در تاریخ چهارشنبه 9مردادماه سال جاری از ساعت 16 الی 20 در مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار می گردد 

مدرس این دوره : آقای مهندس متین فر مدیریت محترم روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان