سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در آذرماه سال جاری در تهران برگزار میشود . مهلت ارسال ایده از تاریخ 18خرداد لغایت 10مهرماه