سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در تاریخ 21 الی 24 آبان ماه سال جاري در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب توسط شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن تهران برگزار خواهد شد. واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد از تخفیف
قابل ملاحظه اي بهره مند خواهند گردید. از این رو خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب به اطلاع پارك هاي علم وفناوري و مراکز رشد فناوري رسانده شود.