پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص استقاده از شرکتهای دانش بنیان از خدمات سایت www.irex2world.com حهت فعالیتهای بازاریابی داخل کشور و بازار جهانی و همچنین استفاده از بسته های حمایتی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری طبق دستور جنابعالی اطلاعاتی از پروژه به همراه بنر معرفی پروژه جهت اطلاع رسانی به شرکتهای عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی تقدیم می گردد: