به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور در تاریخ 23/03/98رویداد کارآفرینی ایده شو به همت هنرستان امام خمینی (ره) و مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار شد

در این رویداد در ابتدا ، آقای مهندس ناظران عضو ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن خوش آمدگویی به مهمانان ، به معرفی پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری نیشابور پرداخته و در ادامه در خصوص و نیز ایجاد و گسترش کسب و کارهای دانش بنیان و طریقه جذب و پذیرش دانش آموزان در قالب طرح های نوآوری و رویدادهای کارآفرینی ویژه دانش آموزی به ارایه توضیحاتی پرداختند.

در ادامه این رویداد 4ساعته، آقای مهندس عشقی ، تسهیلگر رویداد با برگزاری کارگاه خلاقیت و آموزش ایده پروری برای دانش آموزان ضمن آموزش اصول اولیه و لازم برای ایده پروری و خلاقیت ، در محیطی پویا به ارایه ایده های حاضرین با محوریت موضوعات روز جامعه و صنعت پرداخته و در نهایت از سوی مرکز رشد فناوری نیشابور جوایزی به دو ایده برتر تعلق گرفت.همچنین دانش آموزان از برخی شرکت های مستقر در این مرکز بازدید به عمل آوردند.