قابل توجه واحد های فناور و علاقمندان جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی