IMG 4670

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نیشابور در سال جاری با حضور اعضای محترم شورای فناوری در تاریخ 28/01/98 برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس شیرازیمدیریتمحترم مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن ابراز خوش آمد گویی به مهمانان محترم جلسه را آغاز نمودند. در ادامه جلسه ، دکتر شریعتی مدیر مراکز رشد پارک فناوری خراسان، به ارائه برنامه های حمایتی ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان در سال جاری پرداختند.

در ادامه این جلسه نیز ، مهندس حمیدرضا موسوی با ایده فناورانه دستگاه شبیه سازی MPIOچند منظوره و مهندس امیر کریمی فرد با ایده طراحی اپلیکیشن فروشگاهی بر پایه درآمدزایی کاربر ، موفق به پذیرش در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد نیشابور شدند.همچنین مهندس بهزاد دربهشتی با ایده اپلیکیشن سلامتی دکتر بارتر با رویکرد هوش مصنوعی موفق به ورود به دوره رشد شد.

 IMG 4679

IMG 4680

IMG 4672