به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، اولین رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند دانش آموزان پسر نیشابور به همت دبیرستان شهید بهشتی نیشابور و مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد در این رویداد دو روزه دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم ضمن آشنایی با فرآیند ایده پروری و اصول ابتدایی راه اندازی کسب و کار های نوپا و فناورانه، به ارائه ایده های خود پرداختند و با تشکیل تیم هایی با ده عضو، به پیاده سازی ایده محوری خود پرداختند.در این رویداد منتورهایی با زمینه فعالیت کسب و کار، گرافیک و فنی به راهنمایی دانش آموزان در این زمینه پرداختند.

در مراسم اختتامیه این رویداد مهندس شیرازی به عنوان مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور با ارائه نکاتی در خصوص نحوه حمایت مرکز رشد از ایده های دانش آموزان در قالب طرح های نواورانه، حضور دانش آموزان در این گونه رویداد ها را زمینه ساز انتخاب رشته موثر و آینده شغلی کاراتر دانست .در پایان ضمن تقدیر از عوامل برگزاری و منتور های رویداد، به برگزیدگان این رویداد جوایزی نیز اهدا گردید.

IMG 20190310 084136 721

IMG 20190310 084156 246