به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور ، کارگاه آموزشی تبلیغات نوین تجاری روز سه شنبه مورخ 7 اسفند ماه 97 با حضور بیش از 10 شرکت فناور در محل اتاق جلسات مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید .در این کارگاه یک روزه که از ساعت 9 صبح الی 14 برگزار گردیده ، دکتر فریبرز دخانیان ، مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی ، به ارایه اصول تبلیغات موثر ویژه شرکتهای فناور و دانش بنیان پرداخت .در این کارگاه که بصورت تعاملی برگزار گردید ، مدیران و کارشناسان شرکت های فناور و دانش بنیان با بیان مشکلات موجود بر سر راه تبلیغات نوین ، به طرح پرسشهایی در این زمینه پرداختند که مدرس کارگاه ضمن ارایه راهکارهایی در این زمینه با ارایه مثالهایی کاربردی با مشارکت شرکت کنند گان مفهوم بهتر و درستی از تبلیغات اثربخش را شرح دادند.

 

IMG 20190310 084626 056

IMG 20190310 084630 762

IMG 20190310 084632 285

IMG 20190310 084636 613

IMG 20190310 084641 952