IMG 20190101 110256 589

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور ، کارگاه آموزش بازاریابی تلفنی روز جمعه مورخ 7 دی ماه 97 در محل اتاق جلسات مرکز  رشد فناوری نیشابور برگزار گردید .در این کارگاه یک روزه که از ساعت 8 صبح الی 17 بعد از ظهر برگزار گردیده ، دکتر مهدی گل محمدی، دکترای کسب و کار و مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی ، به ارایه اصول بازاریابی تلفنی ویژه شرکتهای فناور و دانش بنیان پرداخت .در این کارگاه که بصورت تعاملی برگزار گردید ، مدیران و کارشناسان شرکت های فناور و دانش بنیان با بیان مشکلات موجود بر سر راه بازاریابی به ویژه بازاریابی تلفنی ، به طرح پرسشهایی در این زمینه پرداختند که مدرس کارگاه ضمن ارایه راهکارهایی در این زمینه با ارایه مثالهایی کاربردی با مشارکت شرکت کنند گان بطور عملی به تمرین یک بازاریابی تلفنی موفق بعنوان نمونه مصداقی یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد نیشابور پرداختند.