IMG 20181208 101117 897

دیدار دکتر رضا قنبری ریاست پارک علم و فناوری خراسان با سعید شیبانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور و به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور ،دکتر رضا قنبری ریاست پارک علم و فناوری خراسان با سعید شیبانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور دیدار نمود.

در این نشست صمیمانه که در جهت افزایش تعامل بیش از پیش پارک علم وفناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید، معاون استاندار و فرماندار نیشابور ضمن اشاره به اهمیت مراکز رشد و فناوری در ارتقاء اشتغال پایدار مبتنی بر دانش( اقتصاد دانش بنیان) و فناوری برای تسریع و تسهیل حفظ و ایجاد اشتغال، خواستار تلاش بیشتر در این حوزه های ها مختلف این موضوع شد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان، با اشاره به ظرفیت های فوق العاده علمی و عملیاتی موجود در شهرستان نیشابور به نقش پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد، تولید و اشتغال اشاره نمود و در خصوص تخصیص منابع اعتباری برای مراکز رشد مذاکره نمود.

در ادامه این نشست دکتر رضا قنبری رییس پارک علم و فناوری خراسان نیز با اشاره به ظرفیت های پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور بر شبکه سازی هرچه بیشتر مرکز رشد فناوری نیشابور با بخشهای مختلف صنایع دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تاکید کردند و خواستار حمایت همه جانبه معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور از این روند شدند.

در انتها، شیبانی این جلسه را بسیار مفید دانست و تشکیل جلساتی این چنینی را ضروری و جزو برنامه های دارای اولویت برشمرد.

IMG 20181208 101120 218

IMG 20181208 101121 723

IMG 20181208 101124 193