به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، کارگاه آموزشی اصول ایده پروری و تفکر خلاق با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در دانشگاه نیشابور در اتاق جلسات این دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه  3 ساعته ، مهندس مازیار ناظران، کارشناس مرکز رشد فناوری نیشابور و مدرس کارآفرینی، با اشاره به مباحث مربوط به ایده پروری و تقویت تفکر خلاق به بیان برخی مسیرهای متفاوت و نوآورانه در جهت پیداکردن الگوهایی مناسب  برای  ایده پروری با رویکرد ایجاد کسب و کارهای نوپا (startup ) براساس نیاز بازار و نیز دستیابی به بینش و تفکر خلاق براساس تکنیک های خلاقیت در این زمینه پرداخت. در این کارگاه که بصورت تعاملی و با مدل های نوین آموزشی و بهره گیری از بازی های خلاقانه و مباحث چالش برانگیز در ایده پروری و خلاقیت برگزار گردید هریک از شرکت کنندگان در طول دوره به ارایه ایده های خود پرداخته تا ضمن تمرین اصول ارایه شده درکارگاه با کارتیمی  بعنوان یکی از اصلی ترین مباحت ایجاد یک  startupنیز آشنایی  شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور، در ادامه این کارگاه که جمعی از اساتید محترم هیات علمی دانشگاه نیشابور ، پرسنل و دانشجویان این دانشگاه حضور داشتند، مهندس علیرضا شیرازی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور با اشاره به ضرورت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط  با حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نوپا به ویژه برای دانشجویان ، به ارایه نکاتی مهم به عنوان پیش نیازهای ایجاد کسب و کار پرداخت.

در این کارگاه دکتر امیر آبادی مدیر مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه نیشابور ضمن تشکر از مشارکت پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور در برگزاری کارگاه اصول ایده پروری و تفکر خلاق ، به برگزاری مجموعه کارگاه های از ایده تا محصول به منظور فضا سازی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان ، اساتید و پرسنل دانشگاه نیشابور با همکاری پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور بعنوان برنامه های آتی در این زمینه اشاره کرد.

 

 

 455226607 9989

446728036 287286

446303828 422210