برگزاری همایش‌ِ دانشگاه، بازار، کارآفرینی با حضور مدیرجوان شرکت فناور سایناپردازش گسترش شرق همیاب 24 از شرکتهای عضو مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، در  این همایش علمی که با حضور فرماندار، معاونت پارک علم و فناوری و مرکزرشد فناوری نیشابور و مشارکت قابل توجّه جوانان نیشابوری و همراهی جهاد_دانشگاهی برگزار شد، دکتر_گرمابی، نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی و استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به ارائه‌ی سخنرانی با محوریّتِ دانشگاه‌های_نسل_سوم، دانشگاه‌های کارآفرینِ تکنولوژی‌محور؛ از ایده تا اجرا، پرداخت و بررسیِ دانشگاه‌های کشور و مقایسه‌ی آن‌ها با دیگر دانشگاه‌های دنیا بر اساس شاخص‌های تعریف‌ شده‌ را در دستور کار خویش قرار داد.

 دکتر نوری‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، داور و اجرا کننده‌ی ۱۱ رویداد استارتاپ ویکند و مشاور مرکز رشد فناوری نیشابور نیز در این همایش، به ایراد سخنرانی با موضوعاتِ تعریف استارتاپ، مفهوم راه‌اندازیِ ناب و تبیینِ اصول ۴ گانه‌ی آن پرداخت.
 در ادامه این همایش، آقای دکتر سحابی، کارشناس حسابداری دانشکده‌ی امور اقتصادی تهران و کارشناس ارشد MBA در دانشگاه لین‌شو‌پینگ کشور سوئد،و ذی حساب مالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری سخنرانیِ خود را با محوریّت تغییر نگرش درباره‌یِ سیستم‌های_نوین_اداری و گذار از سیستم‌های سنّتی به نوین انجام داد.
 این همایش با ارائه‌ی مسیح نبی‌زاده و مهندس مهدی جمشیدی مدیر عامل شرکت ساینا پردازش گسترش شرق (همیاب 24)،بعنوان ۲کارآفرین جوان و  نمونه ادامه یافت و بحث و تبادل نظر میان حضّار و سخنرانان تا ساعتی پس از پایان رسمی نشست، ادامه پیدا کرد.