برگزاری اولین جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، اولین جلسه شورای نوآوری مرکز رشد نیشابور با حضور اعضای محترم این شورا و مدیریت مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی  و تبادل نظر در خصوص طرح نوآوری تولید پای پوش اصیل ایرانی با خاصیت ویژه آبگریزی با بهره گیری از فناوری نانو متعلق به آقای مصطفی جهاندوست با پذیرش این طرح در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان موافقت بعمل آمد.