جلسه سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور با معاونت استاندار و فرماندار نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور با معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه نیشابر دیدار و گفتگو کردند.در این جلسه که مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان نیز حضور داشت مهندس شیرازی سرپرست محترم مرکز رشد نیشابور به ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال جاری پرداخته و بر ضرورت حمایت همه جانبه معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور در حوزه کارآفرینی و اشتغال در شهرستان و بین سایر دستگاه های اجرایی تاکید کردند.

در ادامه این جلسه ، آقای شیبانی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز تشکر از اقدامات صورت گرفته از ابتدای امسال ف خواستار افزایش فعالیتهای مرکز در توسعه و رشد شرکتهای دانش بنیان در شهرستان شدند و برگزاری رویداد های کارآفرینی در سال جاری را با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای دولت در ارایه تسهیلات در زمینه کسب و کارهای روستایی و همچنین کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات گامی موثر در این دانستند. ایشان همچنین بهره مندی از ظرفیت خیرین محترم  و نیز بخش خصوصی را در توسعه فیزیکی مرکز رشد نیشابور حائز اهمیت دانستند و خواستار برنامه ریزی به جهت بهره مندی هرچه بیشتر از این ظرفیت در شهرستان شدند.

 سید ایمان شریعتی ، مدیر مراکز رشد پارک علم وفناوری خراسان نیز با اشاره به حمایت همه جانبه پارک خراسان از مرکز رشد فناوری نیشابور ، بر افزایش تعاملات بین دستگاهی در شهرستان نیشابور با نظارت فرمانداری محترم به ویژه حوزه خیرین فناوری تاکید کرد.