نشست سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور با مدیر دفترارتباط با صنعت و گروه کارآفرینی دانشگاه نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، در راستای افزایش تعاملات فی ما بین مرکز رشد فناوری نیشابور و دانشگاه نیشابور ، نشست سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور با مدیر دفترارتباط با صنعت و گروه کارآفرینی دانشگاه نیشابور در محل این مرکز برگزار گردید.

 در ابتدای این جلسه مهندس شیرازی با معرفی فعالیتهای پارک علم و فناوری  و مرکز رشد بعنوان متولی ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در شهرستان به ارایه گزارشی در خصوص برنامه و اقدامات صورت در قالب برگزاری رویدادهای کارافرینی، برگزاری دوره های آموزشی ، برپایی نمایشگاه های تخصصی به همکاری های فی ما بین مرکز رشد و دانشگاه نیشابور اشاره کرده و خواستار افزایش این همکاری ها در سال جدید در قالب امضای تفاهم نامه همکاری گردید.

در این جلسه دکتر امیر آبادی مدیر دفترارتباط با صنعت و گروه کارآفرینی دانشگاه نیشابوربا مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای صورت گرفته تا کنون ، بر گسترش همکاری های مشترک تاکید کردند و خواستار برگزاری نشستهای تخصصی با اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه نیشابور به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ کارافرینی و نیز بازدیدهای تخصصی از شرکتهای فناور و دانش بنیان مرکز رشد نیشابور گردید.