انتصاب سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور طی حکمی از سوی دکتر حسن علم الهدایی، رییس پارک علم و فناوری خراسان، جناب آقای مهندس علیرضا شیرازی به عنوان سرپرست مرکز رشد فناوری نیشابور منصوب شد.

در این حکم از زحمات و خدمات شایسته چندین ساله جناب آقای دکترشریعتی در مرکز رشد نیشابور قدردانی شد.

 همچنین خاطر نشان می نماید جناب آقای دکتر سید ایمان شریعتی به عنوان مدیر مراکز رشد فناوری پارک منصوب شد.