نشست مشترک مرکز رشد نیشابور با جهاد دانشگاهی

 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، نشست مشترک مدیریت و ستاد مرکز رشد نیشابور با مدیریت جهاد دانشگاهی این شهر برگزار گردید.

در این نشست ضمن بررسی راه های افزایش تعاملات فی ما بین بر ضرورت همکاری دو مرکز در راستای برگزاری دوره های آموزشی با محوریت کار آفرینی و اشتغال زایی تاکید کردند.

در ادامه این نشست ضمن بازدید از ساختمان آموزشی جهاد دانشگاهی نیشابور استفاده از امکانات این مرکز آموزشی جهت توسعه همکاری های بیشتر در برگزاری رویدادهای کار آفرینی با موضوعات کار آفرینی اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در پایان این نشست نیز مقرر شد بازدیدی از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای دانش بنیان و فناور بعمل آید.