بازدید دانشجویان درس کارآفرینی دانشکده فنی سما نیشابور از مرکز رشد نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور، همزمان با هفته مشاغل، جمعی از اساتید دانشجویان درس کار آفرینی دانشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های فناور و دانش بنیان این مرکز بازدید نمودند.

در این بازدید که به منظور آشنایی دانشجویان با نحوه ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای نوپا و فناور برنامه ریزی شده بود، اعضای ستاد مرکز رشد نیشابور با ارایه نکات لازم در این زمینه و برگزاری دو کارگاه ، ضمن معرفی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، اصول اصلی خلق مدل های کسب و کار را بیان نمودند.

دانشجویان دانشکده سما نیز ضمن پرسش و پاسخ در حوزه کسب و کار، از شرکتهای فناور مستقر بازدید نمودند و خواستار افزایش این گونه برنامه ها با مشارکت مرکز رشد و برگزاری کارگاه های تخصصی در این زمینه شدند.