بازدید دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوم شاهد شهید غرویان نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور به مناسبت هفته مشاغل

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، همزمان با هفته مشاغل و به منظور آشنایی با کسب و کارهای نوپا و فناور ، مرکز رشد فناوری نیشابور میزبان تعدادی از دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوم شاهد شهید غرویان نیشابور بود.در این بازدید در ابتدا آقای مهندس شیرازی ، معاونت محترم مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن ابراز خوش آمد به معرفی پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری نیشابور پرداخته و با اشاره به دستاوردها و موفقیتهای شرکتهای فناور ، شرایط لازم برای ایجاد و توسعه کسب و کار را بر اساس نیازهای موجود و ایده هایی برای رفع این نیاز ها در قالب ایده های محوری برای پذیرش در پارک علم و فناوری و مرکز رشد بیان نمود.

در ادامه این نشست ، سامانه فرآیندهای مرکز نوآوری نیشابور ، که بصورت ویژه به منظور ارایه طرح ها و ایده های فناور دانش آموزان و دانشجویان می باشد ، توسط آقای مهندس ناظران ، مسول روابط عمومی این مرکز و کارشناس مرکز نوآوری نیشابور ، توضیح داد شد.

همچنین خاطر نشان می نماید در ادامه دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوم شاهد شهید غرویان نیشابور، از تعدادی از شرکتهای فناور و دانش بنیان مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کردند.