حضور نماینده پارک علم و فناوری ومرکز رشد نیشابور در همایش تقدیر از پژوهشگران برتر پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، روز چهارشنبه 22 آذرماه 96 همایش تقدیر از پژوهشگران برتر پژوهش سرای دانش اموزی شهرستان نیشابور با حضور مسولین شهرستان و اداره آموزش و پرورش نیشابور و نماینده پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری نیشابور و در سالن تربیت آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این مراسم که تقدیر از فعالان حوزه دانش اموزی پژوهشسرای مهندس سینا مسیح آبادی نیشابور در دسنور کار قرار داشت ، مهندس مازیار ناظران مسول روابط عمومی و کارشناس نظارت و ارزیابی طرح های فناورمرکز رشد فناوری نیشابور ضمن اشاره به همکاری های فی ما بین پارک علم و فناوری و پژوهشسرای دانش آموزی ، با تاکید بر ضرورت پژوهش های کاربردی و ارایه محصولات فناور ضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته در این حوزه و تبریک کسب رتبه های برتر در سطوح ملی، منطقه ای و محلی توسط دانش آموزان پژوهنده این پژوهشسرا به ارایه نکاتی در خصوص خلاقیت در ایده پردازی و تولید محصولات و خدمات فناور پرداخته و نحوه حمایتهای پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری نیشابور در خصوص طرح های دانش آموزی در قالب طرح های نواوری را نیز بیان کرد.