برگزاری پنجمین رویداد ایده شو نیشابور

سومین رویداد کارآفرینی ایده شو نیشابور به همت مرکز رشد فناوری نیشابور و میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور با حمایت و همراهی معاونت مدیر کل و مدیرست آموزش و پرورش نیشابور باحضور علاقه مندان به حوزه های کارآفرینی و کسب وکار، منتورها ، دانشجویان و حضور چشمگیر دانش آموزان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکر رشد فناوری نیشابور در یان رویداد در ابتدا مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به مهمانان با استقبال از برگزاری چنین رویدادهایی ابراز خوشحالی نمود.

در ادامه این همایش ، دکتر شریعتی ، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور با اشاره به ادوار قبلی برگزاری این رویدادد و نیز استقابل جوانان ، دانشجویان و مراکز آموزش عالی شهرستان بر برگزاری رویدادهای کارآفرینی ، خاط رنشان کرد به زودی شاهد برگزاری چهارمین رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند نیشابور و ضرورت توجه به ایده های کاربردی در خصوص مسایل شهری را مهم برشمرد.

همچنین اضافه می نماید کارگاه خلاقیت و آموزش ایده پروری توسط مهندس مازیار ناظران ، کارشناس مرکز رشد فناوری نیشابور و تسهیلگر رویدادهای کسب و کار برگزار گردید که ضمن آموزش اصول اولیه و لازم برای ایده پروری و خلاقیت و حرکت به سمت ایجاد و گسترش کسب و کارهای دانش بنیان ، در محیطی پویا به ارایه ایده های حاضرین در محوریت موضوعات روز جامعه و صنعت پرداخته و در نهایت از سوی مرکز رشد فناوری نیشابور و دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور جوایزی به چهار ایده برتر تعلق گرفت.

در پنجمین رویداد ایده شو نیشابوراداره آموزش و پرورش شهرستان  ، نیز بعنوان برگزار کننده حضوری فعال و چشمگیر داشت.