برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه اصول تدوین برنامه کسب و کار ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور درمرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، صبح امروز سه شنبه 7 آذرماه 96 کارگاه آموزشی یکروزه اصول تدوین برنامه کسب و کار ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناوردر محل اتاق جلسات مرکز رشد فناوری نیشابور و با حضور حداکثری شرکتهای فناور این مرکز برگزار گردید.

در این کارگاه 8 ساعته اصول اساسی تدوین طرح برنامه کسب و کار (BP) توسط کارشنسان محترم این مرکز جناب آقای مهندس علیرضا شیرازی و مهندس مازیار ناظران ارایه و تدریس گردید.

همچنین خاطر نشان می نماید این کارگاه در راستای سلسله آموزشهای دوره ای پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور و براساس درخواست های مکرر شرکتهای فناور و دانش بنیان این مرکز برای اولین بار در نیشابور برگزار گرید.