برگزاری همایشها و جلسات تخصصی معرفی پارک علم و فناوری و مرکز رشدفناوری نیشابور در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، با توجه عقد تفاهم نامه های همکاری فی ما بین مرکز رشد فناوری نیشابور با  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیشابور و نیز درخواستهای مکرر ، در راستای حضور مدیریت و کارشناسان محترم ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور در دانشگاهها به منظور آشنایی و شناخت بیشتر پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری شهرستان نیشابور و نیز نحوه ایجاد واحدها و شرکتهای فناور و دانش بنیان ویژه اساتید و دانشجویان ، سلسله نشستها و همایشهای یکروزه تخصصی در دانشگاههای فنی و حرفه ای ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه پیام نور ، دانشکده فنی و حرفه ای سما با حضور مدیریت و کارشناسان این مرکز برگزار گردید.

در این نشستها و همایشها ضمن معرفی حوزه فعالیتهای پارکهای علم و غناوری و مراکز رشد ، با عنایت به ضرورت توجه به مباحث کارآفرینی ، راه های افزایش خلاقیت و تفکر خلاق، ایده پروری و خلق مدلهای کسب و کار نواروانه برای اساتید ، دانشجویان و سایر علاقه مندان به این حوزه ارایه و مطرح می گردد.

همچنین خاطر نشان می نماید این سری نشستها و همایشها همچنان و تا پایان سال مطابق با برنامه ریزی های انجام شده ، با همکاری و مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان برگزار خواهد شد.