همایش منطقه ای وقف  یاوران علم و فناوری نیشابور با حضور چشمگیر مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ،همایش منطقه ای یاوران وقف علم و فناوری روز چهارشنبه یکم آذرماه به میزبانی دانشگاه نیشابور با حضور معاونت استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور، ریاست اداره اوقاف استان خراسان رضوی، ریاست اداره اوقاف شهرستان نیشابور، مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابور روسای دانشگاه ها و ادارات سطح شهرستان برگزار شد.

در این همایش یکروزه دکتر شریعتی  مدیریت پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور با توجه به اهمیت وقف و ضرورت آن در حوزه علم و فناوری با اشاره به دستاوردهای مهم اخیر مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای فناور و دانش بنیان این مرکز و آمار قابل توجه این شرکتها در حوزه اشتغال در سال جاری که مزین بنام اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال  می باشد ، خواستار توجه ویژه واقفین ، خیرین و مسولین محترم در این زمینه شد و برگزاری نشستهای ادواری در این حوزه را مورد تاکید قراردادند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، در حاشیه این همایش یکروزه نمایشگاهی از دستاوردهاو توانمندی های هر حوزه نیز برگزار گردید که مرکز رشد فناوری نیشابور نیز با حضوری چشمگیر در این نمایشگاه به معرفی بیشتر پارک علم و فناوری و مرکز رشد و شرکتهای فناور عضو پرداخته که با استقبال و بازدید ویژه مسولین محترم شهرستان به ویژه معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور روبه رو شد.