نشست تخصصی ریاست بانک سامان نیشابور با مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، در ادامه سلسله جلسات هم اندیشی مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابور در راستای افزایش تعاملات در جهت تسهیل فرآیند کسب و کار شرکتهای فناور و دانش بنیان در نیشابور ، صبح امروز جلسه تخصصی با مدیریت بانک سامان نیشابور در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه دکتر شریعتی مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابور، ضمن ابراز خوش آمدگویی به معرفی پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد نیشابور پرداخته و با اشاره به دستاوردهای این مرکز و شرکتهای دانش بنیان و فناور عضو، خواستار ارایه تسهیلات ویژه به شرکتهای فناور و دانش بنیان شد و برگزاری جلسات تخصصی اموزشی - مشاوره ای با حضور کارشناسان محترم بانک سامان با مدیران شرکتهای فناور را در جهت آشنایی بیشتر با قوانین بانکی کشور ضروری برشمردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، جناب آقای ابراهیمیان ، ریاست بانک سامان نیشابور نیز با ابراز خرسندی از وجود جوانانی با انگیزه و نخبه در شرکتهای فناور و دانش بنیان مرکز رشد فناوری نیشابور با اشاره به آخرین قوانین و مقررات مربوط در این حوزه د بانک سامان ،درزمینه ارایه تسهیلات و خدمات بانکی به شرکتهای دانش بنیان و فناور بر اساس قانین ، قول مشاعد دادند.