برگزاری کارگاه آموزشی اصول منتورینگ

به گزارش روابط عمومی مرکز رشدفناوری نیشابور ، کارگاه اموزشی یکروزه اصول منتورینگ در موفقیت استارتاپها به همت مرکز رشد فناوری نیشابور و با مشارکت مرکز توانمد سازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپای فاوا در محل سالن اجتمتعات دانشکده عمران دانشگاه آزاد نیشابور برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی که در ادامه سلسله نشستهای منتورمیتینگ نیشابور برگزار گردید، دکرت جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری خراسان و مدیر مرکز توانمد سازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپای فاوا به ارایه مباحث منتورینگ و نقش و جایگاه حساس آن در رهبری و موفقیت کسب و کارهای نوپا و استارتاپها پرداخت .

در این دوره ، جمعی از اساتید دانشگاه های نیشابور ، مدیریت و ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور ، منتورها و مربیان کارافرینی نیشابور و برخی از علاقه مندان به توسعه کسب و کارهای نوپا حضور داشتند.