برگزاری همایش راز بقا مدیران به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور اولین همایش راز بقا مدیریت که با حضور صنایع بزرک و کوچک و شرکتهای دانش بنیان نیشابور در محل موزه آموزش و پرورش نیشابور برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی یک روزه که با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور و حضور جمعی از شرکتهای دانش بنیان و فناور این مرکز برگزار گردید. به بیان اصول اساسی و مورد نیاز مدیران جهت رشد و توسعه سازمان و زیر مجموعه های خود پرداخته شد و در پایان این جلسه در فضایی صمیمانه مدیران شرکتهای صنعتی و بزرگ و کوچک شهرستان با یکدیگر به تعامل پرداختند. در این همایش یکروزه مرکز رشد فناوری نیشابور بعنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی در کنار انجمن مدیران صنایع نیشابور و دانشگاه علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک حضور داشته و مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابور در انتهای مراسم و اهدای لوح های تقدیر و گوتهی حضور در همایش برگزاری این چنین کارگاه های تخصصی را لازمه رشد و توسعه کمی و کیفی همه جانبه شرکتها و صنایع مختلف دانسته و در جهت برگزاری این چنین سمینارهای تخصصی با تاکید بر ظرفیتهای ویژه پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور اعلام امادگی نمود.