برگزاری جلسه شهریورماه 96، چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور شهریورماه جاری با حضور اعضای محترم شورا در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.در این جلسه با ورود شرکت تسنیم ایده سازان پارس به مدیریت دکتر امیر حسین سرابندی با زمینه فعالیت در علوم دامی و تولید سیستم یکپارچه مدیریت فنی و اقتصادی دامداری ها و نیز با پذیرش طرح سامانه یوکسب به مدیریت مهندس علی حسین ابادی و با زمینه فعالیت در حوزه اشتغال زایی و تولید درامد پایدار در بستر آی تی و همچنین با ورود شرکت نوین دانش میلاد پارسیان بینالود به مدیریت مهندس سید میلاد احمدی نژاد با ایده محوری سامانه موبایلی حراج یاب برای به دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل امد.