نشست صمیمانه ریاست صندوق کارآفرینی امید نیشابور با مدیران شرکتهای مرکز رشد فناوری نیشابور به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور به منظور رشد و توسعه فعالیتهای دانش بنیان و حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نشست صمیمانه ریاست صندوق کارآفرینی امید نیشابور با مدیران شرکتهای مرکز رشد فناوری نیشابور در اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید. در این جلسه که نجفی ریاست صندوق کارآفرینی امید نیشابور و جمعی از شرکتهای مرکز رشد فناوری حضور داشتند دکتر شریعتی ضمن اشاره به آخرین دستاوردهای شرکتهای مرکز رشد خواستار نگاه ویژه و حمایتهای بیشتر صندوق کارآفرینی امید در خصوص این شرکتها شدند. در این جلسه مدیران شرکتهای فناور و دانش بنیان حضور ضمن بیان خواسته و پرسیدن راهکارهای موجود در جهت تعامل بیشتر خواستار آشنایی با قوانینی حمایتی این صندوق از شرکتهای خود شدند. خاطر نشان می نماید در این نشست نجفی رییس صندوق کارآفرینی امید با تشریح قوانین و آیین نامه های موجود در این صندوق به بیان شرایط در یافت تسهیلات ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور عضو پارک علم و فناوری پرداخته و ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده در جلسه در زمینه پرداخت تسهیلات مذکور قول مشاعد داد .