حضور شهردار منطقه یک نیشابور و کارشناسان متبوعه در مرکز رشد فناوری نیشابوردر راستای افزایش همکاری و اجرای پروژه ای شهری توسط شرکتهای دانش بنیان و فناور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، و درراستای پروژه یابی ، بازاریابی و کمک به تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه شرکتهای دانش بنیان و فناور مرکز رشد فناوری نیشابور ، مرکز رشد فناوری نیشابور میزبان جناب آقای مهندس کوثری شهردار محترم منطقه 1 نیشابور در صدر هیئتی از کارشناسان و متخصصان این سازمان بود .

در ابتدای این جلسه دکتر شریعتی ضمن خوش امدگویی و ابراز خرسندی از این برگزاری این جلسه با اشاره به سابقه همکاریهای گذشته با شهرداری نیشابور و اجرای چندین پروژه موفق در شهرستان در همین راستا ، مهمترین دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان و فناور مرکز را معرفی و با اشاره به ظرفیت بالای این شرکتها در اجرای پروژه ای منطقه ای ، استانی و ملی ، حمایت و پشتیبانی تخصصی پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور را در اجرایی شدن این همکاری ها اعلام نمودند.

مهندس کوثری ، شهردار منطقه یک با  تاکید بر ظرفیت  و توان علمی و اجرایی بالای پارک علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان و فناور و نیز اشاره به همکاری های گذشته ، با بیان نیازها و همچنین امکانات موجود در شهرداری به بیان پروژه های دارای اولویت شهرداری پرداختند و سپس هریک از کارشناسان مرتبط با ارایه نظرات ، خواسته ها و نیز نحوه اجرایی شدن پروژه ای مذکور پرداختند و مدیران شرکتهای دانش بنیان و فناور نیز با اشاره به حوزه فعالیتهای تخصصی خود و ارایه رزومه ای از پروژهای مشابه و در راستای نیازهای شهرداری ، به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند.

در پایان این جلسه نیز مققر شد شرکتهای دانش بنیان و فناور پیشنهادات خود را در قالب نامه ای منضم به صورت جلسه پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور و شهرداری نیشابور به آن شهرداری محترم ارایه نمایند و پس از کارشناسی های مرتبط و لازم و از سوی شهرداری نیشابور اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن پروژه های فوق صورت گیرد.