حضور سرکار خانم چنارانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیشابور در پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور در ادامه سلسله نشست های تخصصی پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور در ابتدای سال جاری و به منظور استفاده و بهره مندی از ظرفیتهای ارزشمند شهرستان نیشابور در رشد و توسعه این مرکز  گسترش شرکتهای دانش بنیان ، مرکز رشد فناوری نیشابور امروز میزبان سرکار خانم چنارانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بود .

در این دیدار که حدود 3 ساعت به طول انجامید خانم چنارانی ضمن بازدید از فعالیتهای عمرانی و مراحل تکمیل ساختمان شماره دو مرکز رشد فناوری نیشابور در جلسه اختصاصی با میدیریت محترم و پرسنل مرکز به بررسی و پیگیری مطالبات این مرکز پرداختند.

همچنین خاطر نشان می نماید در این دیدار مدیران شرکتها و واحد های فناور و دانش بنیان با بیان خواسته ها و مطالبات خود در سطوح ملی ، منطقه ای به ارایه آخرین دستاوردها و گزارش های اقدامات صورت گرفته شرکت و واحد های خویش پرداختند.

لازم به ذکر می باشد در ادامه این جلسه با توجه به ضرورت همکاری بیش از پیش اداره صنعت ، معدن و تجارت با شرکتهای دانش بنیان و نیز ضرورت توسعه شرکتهای دانش بنیان صنعتی در شهرستان نیشابور ، جناب آقای مهندس محبی ریاست اداره صنعت ، معدن و تجارت نیشابور نیز در مرکز رشد فناوری نیشابور حضور  یافتند و با مدیران شرکتها و واحدهای فعال به گفتگو پرداخته و بر تداوم این جلسات و نیز تعامل بیشتر شرکتها با این اداره و حضور در بازدیدها، و نشست های تخصص با صاحبان صنایع و کارگروه های اقتصاد مقاومتی  موجو در ادراه صنعت ، معدن و تجارت نیشابور را ضروری و لازم الاجرا دانستند.