برگزاری اولین نشست دورهمی مدیران شرکتها و واحدهای فناور مرکز رشد فناوری نیشابور                                       

    به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، اولین نشست دورهمی مدیران شرکتها و واحدهای فناور این مرکز در سال ۱۳۹۶ و در محل تالار و رستوران فرحزاد نیشابور برگزار گردید.
درابتدای این نشست دکتر شریعتی ، مدیریت مرکز رشد فناوری نیشابورضمن تبریک سال جدید ، با ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ستاد مرکز و شرکتها و واحدهای فناور در سال گذشته به ارایه برنامه ها و تبیین سیاستهای کلی مرکز در سال جدید ، با رویکرد تقویت نظارت و ارزیابی شرکتها مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته پرداخته و رشد و توسعه همه جانبه شرکتها و به تبع آن مجموعه مرکز رشد فناوری نیشابور را در گرو همکاری و تعامل سازنده فی مابین دانسته و بر ضرورت تقویت این ارتباطات و برگزاری نشستهای اینچنین تاکید کرد.
در ادامه این نشست مهندس ناظران ، با توجه به شعار سال ۹۶ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و پیشرو بودن پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور در تحقق این مهم ، و ضرورت برنامه ریزی دقیق جهت هم افزایی در اجرایی کردن این برنامه ها با مشارکت تمامی شرکتها و واحدهای فناور مرکز ،به ارایه برنامه های حوزه روابط عمومی، بازدیدهای تخصصی ، رویدادهای کارآفرینی پیش رو ، جشنواره ها ، نمایشگاهها و.... در سال جاری پرداخت.
همچنین خاطر نشان مینماید در این نشست مدیران شرکتها و واحدهای فناور ضمن معرفی خود و ایده محوری و حوزه های فعالیتشان ، به بیان پیشنهادات ، نظرات و خواسته های خویش در ارتباط با پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور پرداخته و در فضایی صمیمی با یگدیگر پیرامون مسایل مختلف حوزه کاری خود به تبادل نظر و انتقال تجربیات ارزنده خود پرداختند.