برگزاری جلسه اسفندماه  شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور جلسه  اسفند ماه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور با حضور اعضای محترم شورا روز چهارشنبه 4اسفند ماه در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.در این جلسه با ورود آقای مهندس یوسف مدیری با ایده محوری طراحی و پیاده سازی اولین سامانه جامع گردشگری ایرا ن " سلام پرشین " به دوره رشد مقدماتی و نیز با ورود شرکت پردازش داده رسام ماروس به مدیریت مهندس سید اقبال محروقی با زمینه فعالیت در حوزه برق و الکترونیک به دوره رشد موافقت بعمل امد.