برگزاری اولین جشنواره ایده های کسب و کار با محوریت گردشگری و توریسم و خدمات نوین شهری تصویب شد

به همت مرکز رشد فناوری نیشابور در کارگروه گردشگری شهرستان نیشابوراولین جشنواره ایده های کسب و کار با محوریت گردشگری و توریسم و خدمات نوین شهری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، اولین جشنواره ایده های برتر کسب و کار با محوریت گردشگری و توریسم و خدمات نوین شهری در کارگروه گردشگری شهرستان 

نیشابور م ستقر در معاونت استانداری و فرمانداری ویژه نیشابور تصویب و لازم الاجرا گردید.
 دکتر شریعتی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ، با اعلام این خبر که در سال جاری و طی ماه های آینده و با تکیه بر جایگاه ، پتانسیل و ظرفیت بالای نیشابور در حوزه گردشگری و ضرورت توجه ویژه به مشارکت و نقش آفرینی موثرتر شهروندان و نخبگان در توسعه پایدار شهر با رویکرد کارآفرینی، اولین جشنواره ایده های برتر کسب و کار به همت این مرکز و همکاری میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، شورای شهر و شهرداری برگزار خواهد گردید این جشنواره را بسیار ارزشمند دانسته و با اشاره به بهره مندی از فرصت های ایجادشده در زمینه های کارآفرینی و اشتغال ، تسهیل در فرآیند جذب و پذیرش و برخورداری از حمایت های مادی و معنوی پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور و کمک به ایجاد شرکتهای دانش  بنیان در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل  را بعنوان  خروجی های این جشنواره برشمرد و خواستار تعامل فزاینده تمامی دستگاه های اجرایی و ذی ربط در شهرستان شد.
عرب پور ، معاونت عمرانی فرماندار نیشابورکه ریاست این جلسه را عهده دار بود نیز با استقبال از برگزاری این جشنواره و تصویب آن در کارگروه گردشگری شهرستان ، برنامه ریزی دقیق به منظور برگزاری هرچه بهتر این جشنواره و همکاری اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و شهرداری نیشابور را در این خصوص لازم الاجرا دانست.
وی خاطر نشان کرد براساس این مصوبه مرکز رشد فناوری نیشابور بعنوان دبیرخانه مسولیت تشکیل  کمیته های تخصصی برگزاری این جشنواره را با حمایت  کوثری سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری نیشابور به منظور استفاده از توان اجرایی و تخصصی این سازمان ، برعهده خواهد داشت .