دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری برگزار گردید

عصر روز سه شنبه اول تیرماه 95 ، دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، در این جلسه که از ساعت 17:30 تا 20:15 بطول انجامید در ابتدا آقای مهندس رشادی با  ارایه توضیحاتی پیرامون ایده محوری تولید بیوگاز پس از اخذ موافقت از اعضای محترم شورای فناوری موفق به ورود به دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد فناوری نیشابور گردید.

در ادامه جلسه ، دکتر شریعتی مدیریت مرکز ، به ارایه برنامه پنج ساله دوم مرکز رشد فناوری نیشابور ، راهکارها ، فرصتها و تهدیدات پرداخته و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با اعضای محترم شورا و دریافت پیشنهادات ،  برنامه پنج ساله دوم مورد تصویب شورای فناوری مرکز رشد نیشابور قرارگرفت.

خاطر نشان می نماید دومین جلسه شورای فناوری با مراسم پرفیض افطاری در ماه مبارک رمضان پایان یافت.