برگزاری اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور درسال95

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور اولین جلسه شورای فناوری این مرکز 12 خردادماه جاری با حضور اعضای محترم در حالی برگزار شد که با ورود دو شرکت نورگستران روشاک توس با ایده محوری تولید دستگاه حضور و غیاب بهینه به مدیریت مهندس سعید نصرآبادی و ساینا پردازش گستر شرق با ایده محوری همیاب 24 سامانه ردیاب کالای دیجیتال به مدیریت مهندس هادی جمشیدی به دوره رشد و واحد فناور به مدیریت مهندس حسن یعقوب زاده با ایده محوری واحد کنترل گیریبکس لودر به همراه عیب یابی از راه دور به دوره رشد مقدماتی پس از ارایه برنامه های کاری و مدلهای کسب و کار توسط مدیران محترم و پرسش و پاسخ و تبادل نظر اعضای محترم شورای فناوری موافقت بعمل آمد.