جلسه معاونت محترم اقتصادی استاندار خراسان رضوی جناب اقای دکتر مروج الشریعه و مشاور محترم فرماندار با هیئت مدیره شرکت توسعه و ابادانی نیشابور در محل دفتر مرکز رشد و فناوری

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، جلسه معاونت محترم اقتصادی استاندار خراسان رضوی جناب اقای دکتر مروج الشریعه و مشاور محترم فرماندار با هیئت مدیره شرکت توسعه و ابادانی نیشابور در محل دفتر مرکز رشد و فناوری برگزار گردید. در این جلسه برنامه و اهداف شرکت در مسیر توسعه و آبادانی در حوزه ملی و بین المللی بیان گردید و در ادامه پروژه های برنامه ریزی شده شرکت با حضور معاونت اقتصادی استاندار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از راهنمایی های ایشان در مسیر توسعه شرکت استفاده گردید .

اقای دکتر مروج الشریعه شرکت توسعه و آبادانی را اولین تشکل بخش خصوصی کشور در مسیر توسعه و آبادانی در استان ذکر کرد و آمادگی استانداری خراسان را در جهت واگذاری پروژه ها و سایر پیشنهادات رسیده از شرکت در قالب پروپوزالهای اجرایی اعلام کرد و موافقت نمود هر گونه همکاری لازم در حوزه ارتباطات ، واگذاری ، پژوهش ، مطالعه و توسعه بازار را با شرکت داشته باشند .

ایشان در ادامه جلسه برخی پیشنهادات سازنده را برای توسعه فعالیتهای شرکت عنوان کردند که مورد استقبال اعضای هیئت مدیره شرکت قرار گرفت و مقرر شد پروپوزالهای مورد نیاز برنامه های توسعه ای در حوزه استان و ملی تهیه گردد . پروژه نگهداشت ابهای زیر زمینی استان به عنوان اولین پروژه نیز مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات ایشان برای اجرایی شدن این پروژه در سطح استان و ملی عنوان شد . در پایان جلسه مراسم شام در محل دفتر شرکت حسن ختام برنامه های این نشت بود .

همچنین خاطر نشان می نمایداین جلسه از ساعت 21 تا 24 روز سه شنبه برگزار گردید و میهمانان این جلسه اقایان دکتر شریعتی مدیریت  محترم مرکز رشد فناوری نیشابور و و اقای کرباسچی از اعضای انجمن اببران نیشابور بودند که مواردی را بیان کردند .

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، شرکت توسعه آبادانی نیشابور از شرکتهای همکار این مرکز و ارایه دهنده خدمات فناوری می باشد که در محل مرکز رشد نیشابور استقرار دارند.