برگزاری پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، امروز پنج شنبه مورخ 14 آبان 94 پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور با حضور اعضای محترم شورا و در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه دکتر شریعتی مدیریت محترم مرکز رشد با بیان دستور جلسه به  ارایه گزارشی از روند فعالیت شرکتها و واحدهای فناور مرکز ، و همچنین عملکرد و فعالیتهای مرکز رشد فناوری  در سال جاری پرداختند.

در ادامه این جلسه با  پذیرش  دو واحد فناور  با ایده محوری سیستم نوبت دهی هوشمند به مدیریت مهندس روانفر  و همیاب 24با ایده محوری سامانه ردیابی کالاهای دیجیتال به مدیریت مهندس جمشیدی در دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل آمد.