برگزاری جلسه نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور و پذیرش طرح های نوآوری در کمیته تخصصی این مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، پنج شنبه مورخ 1393/10/11 در نشست کمیته تخصصی نوآوری مرکز رشد چهار طرح نوآوری پس از کارشناسی و اعلام نظرات اعضای محترم شورای نوآوری مورد پذیرش قرار گرفت .در این جلسه مبلغ سی و دو میلیون ریال بعنوان اعتبارات بلاعوض به طرح های مذکور اختصاص داده شد.