برگزاری دوره آموزشی فرآیند رشد شرکتها در مراکز رشد

هفته گذشته دوره دوره آموزشی فرآیند رشد شرکتها در مراکز رشد ، توسط مرکز رشد فناوری نیشابور و در محل این مرکز برگزار گردید و مدیران و اعضای 4 شرکت فناور بدون پرداخت هزینه در این دوره شرکت نمودند .

جناب آقای مهندس شریعتی مدیریت محترم مرکز رشد و مدرس این دوره ضمن بیان اصول و قواعد کلی برای جذب و پذیرش در مراکز به بیان نکاتی مهم در خصوص تسریع فرآیند رشد شرکتها در مراکز رشد پرداختند .