بازديد فرماندار محترم شهرستان نيشابور از مركز رشد فناوري نيشابور

دوشنبه هفته گذشته مورخ 15 ارديبهشت 93 جناب آقاي جلايري فرماندار محترم شهرستان نيشابور به همراه مسؤول دفتر فني و امور عمراني فرمانداري از محل مركز رشد وپارك علم وفناوري شهرستان بازديد كردند. در اين بازديد آقاي مهندس شريعتي مدير مركز رشد فناوري گزارشي از عملكرد اين مركز از ابتداي تاسيس تا كنون، ميزان شركتهاي دانش بنيان پذيرش شده، اشتغال زايي شركتها،دستاورد ها و ميزان فروش محصولات فناورانه توسط واحدهاي فناور ارائه نموده وبه بيان برنامه هاي آتي مركز رشد پرداختند. در ادامه جناب آقاي جلايري از تعدادي از شركتها بازديد و پيشنهادهايي جهت توسعه فعاليت شركتها و نيز نحوه تعامل ساير دستگاههاي اجرايي با ستاد مركز رشد جهت تسريع در اجرايي شدن تمامي حوزه هاي تعريف شده، بويژه بخش هاي عمراني و تامين تجهيزات و امكانات براي بهره برداري متخصصين و دانش پژوهان، ارائه نمودند.