بازديد جناب آقاي دكتر سبحاني نيا نماينده محترم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسلامي از مركز رشد فناوري نيشابور

چهارشنبه هفته گذشته، جناب آقاي دكتر سبحاني نيا نماينده محترم شهرستانهاي نيشابور و فيروزه و عضو محترم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به اتفاق تعدادي از مسوولين شهرستان از محل مركز رشد و پارك علم وفناوري نيشابور ، تعدادي از شركتهاي دانش بنيان مستقر در مركز و نيز محصولات فناورانه توليدي آنها بازديد و از نزديك در جريان پيشرفت پروژه در حوزه هاي گوناگون عمراني، پشتيباني و اداري قرار گرفتند.در ادامه ايشان جهت هرگونه همكاري به منظور تسريع در عملياتي شدن بخش هاي باقيمانده پروژه و برطرف شدن موانع و مشكلات موجود، قول مساعد دادند.